top of page

Delftdesign is een creatieve community

Ons verhaal

Wat we doen

Delft Design is een vereniging en een ontmoetingspunt voor ontwerpers die op de één of andere manier een binding hebben met Delft en geïnteresseerd zijn in het ontwerpvak in brede zin.

De vereniging werd in 1987 opgericht door Mick Eekhout. “Burgemeester, u zit op gouden eieren,” was op 16 november ’87 zijn openingszin. – Er is zoveel ontwerp-kwaliteit in de stad aanwezig, die veel beter benut zou kunnen worden voor maatschappelijke en fysieke opgaven in de stad. – Dat doel heeft Delft Design nog steeds. Al mag tegenwoordig iedereen lid worden die zich tot ons doel aangetrokken voelt, niet alleen ontwerpers.


Ontwerpersvereniging Delft Design wil ontwerpend een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven van Delft. Dit doen we o.a. met excursies, workshops en debatten over actualiteiten in Delft. Hiervoor werken we zeer nauw samen met Stichting TOPDelft.

Ontwerpersvereniging Delft Design werkt aan nieuwe verbanden, diverse samenwerkingsvormen en cross-overs tussen ontwerpende disciplines en maatschappelijke, culturele organisaties. Daarom werken we vanuit het culturele ontmoetingspunt het Prinsenkwartier in Delft. Bij Delft Design vinden zowel ervaren ontwerpers als nieuwkomers elkaar.

ECHO UN Studio TU Delft-2689.jpg
ECHO UN Studio TU Delft-2676.jpg
Lustrum 35 jr DelftDesign-2952.jpg
bottom of page