top of page

22 maart 2023

17:00-19:30

Stationsplein 1, Delft, Nederland

Uitnodiging bijeenkomst Collectief Wonen in de woonvisie

De Woonvisie wordt op het ogenblik opgesteld. Een belangrijk document over de toekomst van wonen in Delft. Voor iedereen. Hoeveel woonruimte is er in Delft namelijk voor ons allemaal, en hoeveel ruimte kunnen en willen we bieden aan ‘appartementen’, ‘gezinswoningen’ of ‘studentenhuisvesting’? En zijn er ook andere woonvormen mogelijk?

Misschien hebben jullie het al gezien, in de hal van het stadskantoor staat nu een tentoonstelling over zo’n andere manier van wonen: de wooncollectieven. Delft blijkt een rijke geschiedenis van collectief wonen te kennen. Tien voorbeelden daarvan heeft ontwerpersvereniging DelftDesign, samen met TOPDelft en Open Kaart uitgelicht. Om aandacht te geven aan deze vorm van wonen in Delft. En om de grote verschillen te laten zien tussen de verschillende collectieven.

Deze woonvorm is gewild in Nederland. Denk maar aan de wens van ouderen om gezamenlijk te wonen, zoals de Knarrenhof. Maar het levert voor veel meer doelgroepen meer woonkwaliteit op. En het kost minder ruimte. Want het is eenvoudiger om een logeerkamer of wasmachinehok te delen.

En hoe kan je als Gemeenteraad zorgen dat andere woonvormen ook werkelijk gebouwd gaan worden?

Met de stadsbouwmeester Tako Postma, corporaties, gemeenteraadsleden en experts uit andere gemeenten gaan we daarover op 22 maart in gesprek.
Verwacht geen formeel programma. Tussen 17:00 en 18:30h zullen we informeel maar gestructureerd met elkaar en de experts in gesprek gaan.

In de verwachting dat ‘Wonen in Delft’ u na aan het hart ligt, zien we graag een reactie van u tegemoet of u aanwezig kunt zijn door aan te melden via https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-bijeenkomst-collectief-wonen-in-de-woonvisie-587399095507


De tentoonstelling is tijdens openingsuren van het Stadskantoor te bezichtigen tot 7 april.

Namens ontwerpersvereniging DelftDesign,
Jurrian Arnold
Ineke Hulshof
Michiel Brouwer

bottom of page