top of page

29 februari 2024

19:30

Vesteplein 100, Delft, Nederland

Architectuurcafé Kansen die Vertical Farming kan bieden voor Delft.

Op donderdag 29 februari 2024 organiseert DelftDesign het Architectuurcafé wederom bij OPEN in Delft.
Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Welke ruimtelijke impact heeft het Vertical farming en voedselvoorziening voor de stad en welke kansen kan dit bieden voor Delft ?

Laura van Kreeke van Growy vertelt over hun revolutionaire technologie om het gehele jaar door geautomatiseerd voedsel te doen groeien van hoge kwaliteit. Growy maakt het mogelijk om lokaal te telen en zo lekker, gezond en betaalbaar voedsel beschikbaar te maken voor iedereen. In de transitie naar circulaire voedselsystemen en een duurzamere wereld lanceert Van der Hoeven Horticultural Projects Circular City Greenhouses. Duurzame productie van groenten en fruit in hightech kassen die gebruik maken van reststromen.

Circular City Greenhouses van Van der Hoeven is duurzame groente- en fruitproductie in hightech kassen met behulp van grondstoffen die worden teruggewonnen uit stedelijke afvalstromen.

Het gebruik van een hightech kas betekent profiteren van hoge opbrengsten en jaarrond gewasproductie. In het streng gecontroleerde binnenklimaat kunnen water en lucht continu worden gerecirculeerd, waardoor het verbruik van hulpbronnen tot een minimum wordt beperkt.

De resterende vraag naar de vier belangrijkste grondstoffen die nodig zijn in hightech kassen; water, energie, nutriënten en CO2 wordt verkregen uit stedelijke afvalstromen met behulp van bewezen technologie. Door naadloos te integreren in grootschalige circulaire systemen, creëren onze kassen industriële synergieën en spelen ze een cruciale rol bij het transformeren van regio's van traditionele lineaire modellen naar circulaire economieën.


Circular City Greenhouses is een concreet voorbeeld van wat er kan gebeuren als de water-, energie-, voedsel- en afvalsector samenkomen om de kringloop te sluiten, wat ten goede komt aan steden, landen, industrieën en vooral mensen.

Push de functionaliteit van een kasDit betekent dat we de functionaliteit van een kas verder brengen dan het leveren van voedselzekerheid. Door voedsel te kunnen verbouwen op teruggewonnen hulpbronnen, kunnen we onze kas integreren in grotere circulaire, overkoepelende concepten die verschillende synergetische voordelen opleveren voor steden, mensen en industrieën.De derde spreker is Marja Nevalainen.

Ze gaat dieper in op de vragen waarom transitie in een landelijk gebied moet plaats vinden, welke opgaven er zijn, hoe Urban Solutions daaraan werkt en welke kansen ze ziet voor verticale landbouw vanuit een breder (beleids-) context en integrale opgaven.


bottom of page