top of page

16 november 2023

19:45

Vesteplein 100, Delft, Nederland

Architectuurcafé : verdichting, nieuwe woontypologie?

Op donderdag 16 november wordt de Architectuurcafé in DOK gehouden. Dit keer gaat het over het thema 'Verdichting - leidt dit tot nieuwe woontypologie?'

De aanwezigheid van hoge woongebouwen in Delft neemt in de laatste jaren steeds toe. Vooral op nieuwe gebieden die ontwikkeld worden in de stad zien we dat de woongebouwen steeds hoger en het programma steeds complexer worden. Wat betekent dit voor Delft als stad?

Architect Jeroen Schippers van Orange Architects en 33 bovengronds gaan dit onderwerp middels hun ontwerpen toelichten en beschouwen. Verder zal de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester van Nieuw Delft Jaap van de Bout en Iris Thewessen ook hun visie hierover delen aan de hand van toelichting van het plan.Porseleinen Hof door Orange Architects

Porseleinen Hof is gesitueerd in het Spoorzonegebied, ook wel Nieuw Delft genoemd. De belangrijkste drager van Porseleinen Hof is de markante ‘Porseleinen Toren’ aan de Papsouwselaan, die als een baken de westelijke entree van Nieuw Delft markeert. Daarnaast worden in Porseleinen Hof 17 eengezinswoningen gerealiseerd, voorzien van royale daktuinen die gesitueerd zijn op een gedeelde parkeervoorziening.


Door beide kavels in samenhang te ontwerpen ontstaat een ensemble waarin parkeren, gedeeld autogebruik, collectieve daktuinen en woonprogramma goed op elkaar zijn afgestemd, waardoor een aangenaam en gedifferentieerd woonmilieu ontstaat. De sculpturale verschijningsvorm van Porseleinen Hof, voorzien van wit geglazuurd keramisch materiaal, zorgt voor een lichte en levendige verschijning in het straatbeeld.Het atrium in het hart van de toren geeft uitdrukking aan het samenwonen in Porseleinen Hof. In de collectieve binnen- en buitenruimtes ontmoeten bewoners elkaar het hele jaar door.
Collectief wonen in een houten gebouw

Aan de spoorzone in Delft richt INBO met initiatiefnemer Eric Amory en René Schalk een beheercoöperatie op. In het massief houten gebouw komen 33 appartementen voor huurders die betrokken zijn bij het ontwerp. Het eigendom wordt van Vesteda die een beheerovereenkomst afsluit met de beheercooperatie. De groep huurders is collectief verantwoordelijk voor het beheer. Dit kunnen ze uitbesteden of zelf doen om kosten te besparen.

Als architect van het project betrekken we de groep bewoners bij beslissingen in het ontwerp. Mensen bepalen deels zelf de indeling van hun woning van 70 m2. Ons uitgangspunt is goede driekamerwoningen maken waar allerlei soorten huishoudens kunnen wonen. Deze insteek werkt want de groep betrokkenen bestaat uit woningdelers, stellen met en zonder kinderen en alleenstaanden.

De beheercoöperatie heeft meerdere voordelen voor de bewoners. In ieders contract staat vast dat de huur alleen geïndexeerd wordt en niet tussentijds verhoogd, bij nieuwe huurders. Omdat bewoners elkaar al kennen is er al een buurtgevoel voordat ze in hun huizen trekken. Er komt een gemeenschappelijke ruimte en mensen delen een grote tuin met de bewoners in de rest van de woningen rondom de tuin. Op de begane grond is er een gemeenschappelijke fietsenstalling en een mobiliteitshub, waarin slechts 6 deelauto’s van de 33 huishoudens van 33Bovengronds staan.

Het gebouw wordt gebouwd in CLT (cross laminated timber) en heeft een houten achtergevel. Regenwater wordt gebufferd in de daktuin en gebruikt om het groen in de daktuin te bewateren. Klimplanten die langs de achtergevel omhoog groeien zorgen voor natuurlijke zonwering. Dit alles maakt het gebouw tot een duurzaam, natuurinclusief toekomstbestendig gebouw.

Najaar 2023 start de bouw van deze beheercoöperatie in Delft en eind 2024 kunnen de eerste bewoners in hun woning.

bottom of page