top of page

21 maart 2024

19:30

OPEN Delft, Vesteplein 100, Delft, Nederland

Architectuurcafé: Urban Farming

Het thema dit keer ligt in het verlengde van de zoektocht van DelftDesign om de vraag ‘welke kansen biedt urban farming voor de stad Delft?

Op 21 maart wordt het volgende Architectuurcafé in DOK georganiseerd. Zaal open om 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Het thema dit keer ligt in het verlengde van de zoektocht van DelftDesign om de vraag ‘welke kansen biedt urban farming voor de stad Delft?’ te beantwoorden.

In het vorige Architectuurcafé (zie ook architectuurcafé: kansen die vertcal farming biedt voor Delft) hebben een aantal sprekers verschillende voorbeelden van Vertical Farming, duurzaam en circulaire kassen, en de kansen en uitdagingen van voedselproductie in relatie tot provinciaal beleid. Dit keer hebben we de volgende sprekers uitgenodigd:

  • Ben kuipers

  • Arnold van Adrichem

  • Klaas van der MolenMeer informatie over de sprekers:


Klaas van der Molen van de GOLDSMITH.COMPANY WWW.GOLDSMITH.COMPANY


FLOATING FARM DAIRY ROTTERDAMDe Floating Farm Dairy, een zuivelboerderij in de haven van Rotterdam biedt plaats aan 40 koeien. De Boerderij is gebaseerd op nautische principes en is zo ontworpen dat de hele keten van productie, verwerking en distributie van zuivel zichtbaar is. De boerderij vergroot het voedselbewustzijn van de inwoners van de stad en geeft een nieuwe functie en betekenis aan de prachtige maar langzaam verweesde havenbekkens van de Merwehaven.

Met deze sprekers gaan we ook graag verder om dit belangrijke thema te behandelen. Op 23 april zal DelftDesign met studenten van Stylos en ID een activiteit organiseren om invulling te geven op deze vraagstuk middels een ontwerpworkshop. Houd hiervoor de agenda in de gaten.Arnold van Adrichem

Melkveehouder in Midden-Delfland. Past al jaren de kringloopprincipes toe in zijn bedrijf. Deelnemer van Zuivelcoöperatie Delflandhof en mede-initiatiefnemer van het oprichten van een lokale melkfabriek, gericht op het leveren van kwaliteitsmelk aan de lokale markt. Warm pleitbezorger van natuur- en landschapsvriendelijke landbouw voor bewoners van omliggende steden.Ben Kuipers

Landschapsarchitect in Delft en Polderarchitect voor Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Als Polderarchitect is het zijn taak om - door gevraagd en ongevraagd advies aan de Landschapstafel Midden-Delfand – focus te houden op de kwaliteit van het landschap bij de ontwikkeling van Midden-Delfland tot een vitaal landschap voor de 2,5 miljoen omwonende stedelingen, waar natuur, recreatie en landbouw met elkaar in balans zijn. Een goede relatie tussen stad en landschap is daarvoor cruciaal. Door een goede ontsluiting en bereikbaarheid van het landschap en door goede recreatieve voorzieningen. En door voedselproductie die betekenis heeft voor de omwonenden en die bijdraagt aan een vitaal en aantrekkelijk landschap.   bottom of page