top of page

23 mei 2023

19:30

OPEN Delft, Vesteplein, Delft, Nederland

Architectuurcafé: ontwerpen met Groen

Als onderdeel van de lezingenreeks onder het thema Gas(t)vrij Delft 2023 worden diverse thematieken rondom het verduurzamen van gebouwen middels diverse thematieken behandeld. Deze keer wordt het thema "Groen" behandeld.
DelftDesign nodigt ontwerpers uit die door middel van hun werken vertellen wat 'ontwerpen met groen' voor hun betekenen om jou verder te inspireren over de toepassingen en voordelen van een groen ontwerp.
Tim Vermeend van Urban Climate Architects en Jos van de Lindeloof van Lindeloof Tuin en Landschapsarchitecten gaan hun werken presenteren. Vervolgens gaat Diny Tubbing, de stadsecoloog van Delft, het nieuwe beleid rondom natuurinclusief bouwen toelichten.
Inloop vanaf 19:30 uur en daarna is er gelegenheid voor discussie en borrel.

Biobased ontwerpen van bij tot woongebied


Urban Climate Architects zal een inkijk geven in het ontwerp proces dat komt kijken bij biobased ontwerpen. Een zoektocht naar een nieuwe vormtaal en typologie die past bij het bouwen met CLT en GLT. Het komen tot een gebouw en omgeving die biodiversiteit vergroot en hiermee rekening houd met mens en dier.The Urban Woods - Urban Climate Architects


Het Renoud terrein in Delft - Urban Climate Architects


Het dilemma van de Tuin- en Landschapsarchitect in een veranderd klimaat

Het besef van klimaat bestendig ontwerpen is een duidelijke boodschap die aan alle ontwerpers wordt meegegeven.

Klimaat en groen worden vaak in een adem genoemd, om vervolgens de vraag om klimaatbestendig, duurzaam en inclusief te bouwen (prachtige woorden) bij de ontwerper van de buitenruimte te leggen, want deze heeft verstand van planten en dan komt het wel goed.

Naast de ingrediënten, water, groen, zorgvuldig (circulair) materiaalgebruik, komt er echter veel meer kijken.

Zoals

  • acceptatie en bewustwording door initiatiefnemers, bewoners, beheerders, e.a.

  • wet- en regelgeving

  • kansen en mogelijkheden door omvorming van bestaande situaties

  • etc.

In deze presentatie door Jos van de Lindeloof laten ze zien hoe ze met deze opgave omgaan van grotere schaal (natuurontwikkeling tot in de particulier tuin).


Jos van de Lindeloof - Lindeloof Tuin en Landschapsarchitecten


Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen

De gemeenteraad van Delft heeft nieuw beleid vastgesteld over natuurinclusief bouwen. Alle gebiedsontwikkelingen worden middels een puntensysteem getoetst op hun bijdrage aan een gezonde leefomgeving voor mens plant en dier.


Natuurinclusief bouwen

Diny Tubbing, de stadsecoloog van Delft, licht toe hoe dat nieuwe beleid werkt.

Om een gezonde, toekomst-bestendige leefomgeving voor mens, plant en dier te creëren en te behouden, moet de natuur een volwaardige plaats krijgen in ontwikkeling van de stad. Door natuurinclusieve maatregelen mee te nemen in (gebieds)ontwikkelingen kan de stad zich gezond ontwikkelen en draagt elk project bij aan de biodiversiteit in de stad, een prettig woonmilieu en een gezond functioneel stedelijk ecosysteem.


Zie ook de nota natuurinclusief bouwen op deze pagina: https://delft.raadsinformatie.nl/document/10058464/1

bottom of page